Projecten

Wanneer kan je op mij als Interim Manager een beroep doen ?

Substitution Management : Ik vervang één van uw collega’s in uw team wanneer deze voor een langere periode afwezig is (vb. wegens ziekte, wegens zwangerschapsverlof, of wegens vertrek uit het departement).
Change Management : Wanneer u behoefte heeft aan een specifieke competentie om een veranderingstraject te begeleiden (vb. een fusie tussen 2 afdelingen of bedrijven, of bij de start / lancering van een nieuw departement).
Project Management : Als project leider neem ik graag de implementatie van een specifiek project op mij (vb. de implementatie van een competentie- en/of talent management systeem).

 

Klik op het onderstaande pdf-document om een overzicht van mijn meest interessante projecten te verkrijgen.

Referenties Kris 2012 NL